Fusion Office Design

Избрахме Fusion, защото означава синтез. Животът ни днес изисква синтез във всичко – от най-важните аспекти в живота ни като образование и социална реализация, до най-малките и ежедневни дейности.

Fusion Office Design e нова философия в изграждането на работната среда, в чиято основа са залегнали два основни принципа:

  • Естественият човешки стремеж към красота и хармония;
  • Способности за творчество и сътрудничество, които всеки притежава и може да разкрие при подходящи обстоятелства.

Тя си поставя за цел да проектира и изгради такова висококачествено пространство за обитаване, което да допринесе за култивиране на коренно нова нагласа и отношение на служителите към него, към компанията и към работата като цяло. Това ще постави основата на вътрешни за фирмата процеси, целящи:

  • Издигане на комуникацията до ново ниво;
  • Вдъхновение и стимулиране на креативност;
  • Групово сътрудничество, произтичащо отвътре, а не отвън.

За разлика от други съществуващи практики, ключовият момент във Fusion Office Design е личното участие на всеки служител в изграждането на работната среда, което от своя страна повишава естествено ангажираността и поемането на отговорност за нея в бъдеще. Основните етапи в този процес са следните:

  1. Проектиране на средата – изготвяне на дизайн за нова корпоративна идентичност, частична или цялостна промяна на визията на офисното пространство – интериорни решения, декорация, брандиращи елементи и др. Този етап се извършва предимно от нашия екип, в тясно сътрудничество с компанията възложител.
  2. Групово изграждане на пространството – това е същинската и най-важна част от Fusion Office Design, която протича под формата на арт тиймбилдинг. Създаването на нова и модерна работна среда само по себе си не води до промяна на отношението на служителите към нея. Основата на концепцията Fusion Office Design е в приноса и грижата на самите служители в процеса на изграждане на тяхното работно пространство – всеки се включва и става съпричастен към настъпващата промяна. Под наше ръководство, екипите, сплотени от творчески дейности и в дух на сътрудничество, не само създават изкуство, но преживяват и усвояват ценностите на компанията.

Силата и уникалността на Fusion Office Design е неговият дълготраен ефект, далеч надхвърлящ дните на разработване и провеждане. Също така възможностите за творчески формати и интериорни решения са неограничени и позволяват покриване на различни нужди, цели и типове компании.